Quyết định số 1899/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Yên Bái

Về việc phê duyệt Điều lệ Hội Khuyến học tỉnh Yên Bái
Số/Ký hiệu: 1899/QĐ-UBND Người ký: Phạm Thị Thanh Trà
Ngày ban hành: 10/11/2010

Ngày có hiệu lực: Chưa biết.

Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Yên Bái Phân loại: Quyết định
Tình trạng: Có hiệu lực. Cập nhật: 22/12/2021

Quyết định số 1899/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Yên Bái V/v Về việc phê duyệt Điều lệ Hội Khuyến học tỉnh Yên Bái được ban hành ngày 10/11/2010 bỏi UBND Tỉnh Yên Bái


Xem chi tiết Quyết định 1899/QĐ-UBND tại trang Văn bản chính phủ Nguồn

Tải văn bản gốc Quyết định số 1899/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Yên Bái