Chỉ thị số 13/2010/CT-UBND của UBND Tỉnh Yên Bái

Về việc chấn chỉnh công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân trên địa bàn tỉnh Yên Bái
Số/Ký hiệu: 13/2010/CT-UBND Người ký: Hoàng Thương Lượng
Ngày ban hành: 8/7/2010

Ngày có hiệu lực: Chưa biết.

Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Yên Bái Phân loại: Chỉ thị
Tình trạng: Có hiệu lực. Cập nhật: 22/12/2021

Chỉ thị số 13/2010/CT-UBND của UBND Tỉnh Yên Bái V/v Về việc chấn chỉnh công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân trên địa bàn tỉnh Yên Bái được ban hành ngày 8/7/2010 bỏi UBND Tỉnh Yên Bái


Xem chi tiết Chỉ thị 13/2010/CT-UBND tại trang Văn bản chính phủ Nguồn

Tải văn bản gốc Chỉ thị số 13/2010/CT-UBND của UBND Tỉnh Yên Bái