Quyết định số 1810/2007/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Yên Bái

Ban hành Quy định về cơ chế, chính sách hỗ trợ đầu tư đổi mới công nghệ và xác lập quyền sở hữu công nghiệp cho các Doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Yên Bái
Số/Ký hiệu: 1810/2007/QĐ-UBND Người ký: Nguyễn Văn Ngọc
Ngày ban hành: 24/10/2007

Ngày có hiệu lực: Chưa biết.

Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Yên Bái Phân loại: Quyết định
Tình trạng: Có hiệu lực. Cập nhật: 22/12/2021

Quyết định số 1810/2007/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Yên Bái V/v Ban hành Quy định về cơ chế, chính sách hỗ trợ đầu tư đổi mới công nghệ và xác lập quyền sở hữu công nghiệp cho các Doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Yên Bái được ban hành ngày 24/10/2007 bỏi UBND Tỉnh Yên Bái


Xem chi tiết Quyết định 1810/2007/QĐ-UBND tại trang Văn bản chính phủ Nguồn

Tải văn bản gốc Quyết định số 1810/2007/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Yên Bái