Chỉ thị số 13/2010/CT-UBND của UBND Tỉnh Phú Thọ

Về nhiệm vụ công tác giáo dục và đào tạo năm 2010 – 2011
Số/Ký hiệu: 13/2010/CT-UBND Người ký: Nguyễn Thị Kim Hải
Ngày ban hành: 31/08/2010

Ngày có hiệu lực: Chưa biết.

Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Phú Thọ Phân loại: Chỉ thị
Tình trạng: Có hiệu lực. Cập nhật: 22/12/2021

Chỉ thị số 13/2010/CT-UBND của UBND Tỉnh Phú Thọ V/v Về nhiệm vụ công tác giáo dục và đào tạo năm 2010 – 2011 được ban hành ngày 31/08/2010 bỏi UBND Tỉnh Phú Thọ


Xem chi tiết Chỉ thị 13/2010/CT-UBND tại trang Văn bản chính phủ Nguồn

Tải văn bản gốc Chỉ thị số 13/2010/CT-UBND của UBND Tỉnh Phú Thọ