Chỉ thị số 04/2010/CT-UBND của UBND Tỉnh An Giang

Về việc thực hiện công tác kiểm định chất lượng các cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh An Giang
Số/Ký hiệu: 04/2010/CT-UBND Người ký: Lê Minh Tùng
Ngày ban hành: 12/1/2010

Ngày có hiệu lực: Chưa biết.

Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh An Giang Phân loại: Chỉ thị
Tình trạng: Có hiệu lực. Cập nhật: 22/12/2021

Chỉ thị số 04/2010/CT-UBND của UBND Tỉnh An Giang V/v Về việc thực hiện công tác kiểm định chất lượng các cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh An Giang được ban hành ngày 12/1/2010 bỏi UBND Tỉnh An Giang


Xem chi tiết Chỉ thị 04/2010/CT-UBND tại trang Văn bản chính phủ Nguồn

Tải văn bản gốc Chỉ thị số 04/2010/CT-UBND của UBND Tỉnh An Giang