Chỉ thị số 05/2010/CT-UBND của UBND Tỉnh Bến Tre

Về tăng cường công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường thuỷ nội địa
Số/Ký hiệu: 05/2010/CT-UBND Người ký: Nguyễn Thái Xây
Ngày ban hành: 19/10/2010

Ngày có hiệu lực: Chưa biết.

Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Bến Tre Phân loại: Chỉ thị
Tình trạng: Có hiệu lực. Cập nhật: 22/12/2021

Chỉ thị số 05/2010/CT-UBND của UBND Tỉnh Bến Tre V/v Về tăng cường công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường thuỷ nội địa được ban hành ngày 19/10/2010 bỏi UBND Tỉnh Bến Tre


Xem chi tiết Chỉ thị 05/2010/CT-UBND tại trang Văn bản chính phủ Nguồn

Tải văn bản gốc Chỉ thị số 05/2010/CT-UBND của UBND Tỉnh Bến Tre