Chỉ thị số 05/2010/CT-UBND của UBND Tỉnh Phú Thọ

Về việc tổ chức các kỳ thi, xét công nhận tốt nghiệp và tuyển sinh năm 2010
Số/Ký hiệu: 05/2010/CT-UBND Người ký: Nguyễn Thị Kim Hải
Ngày ban hành: 28/04/2010

Ngày có hiệu lực: Chưa biết.

Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Phú Thọ Phân loại: Chỉ thị
Tình trạng: Có hiệu lực. Cập nhật: 22/12/2021

Chỉ thị số 05/2010/CT-UBND của UBND Tỉnh Phú Thọ V/v Về việc tổ chức các kỳ thi, xét công nhận tốt nghiệp và tuyển sinh năm 2010 được ban hành ngày 28/04/2010 bỏi UBND Tỉnh Phú Thọ


Xem chi tiết Chỉ thị 05/2010/CT-UBND tại trang Văn bản chính phủ Nguồn

Tải văn bản gốc Chỉ thị số 05/2010/CT-UBND của UBND Tỉnh Phú Thọ