Chỉ thị số 02/2010/CT-UBND của UBND Tỉnh Thừa Thiên – Huế

Về việc tăng cường công tác chỉ đạo điều hành, thực hiệnkỷ cương, kỷ luật hành chính trong các cơ quan quản lý Nhà nước trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
Số/Ký hiệu: 02/2010/CT-UBND Người ký: Nguyễn Ngọc Thiện
Ngày ban hành: 8/1/2010

Ngày có hiệu lực: Chưa biết.

Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thừa Thiên - Huế Phân loại: Chỉ thị
Tình trạng: Có hiệu lực. Cập nhật: 22/12/2021

Chỉ thị số 02/2010/CT-UBND của UBND Tỉnh Thừa Thiên – Huế V/v Về việc tăng cường công tác chỉ đạo điều hành, thực hiệnkỷ cương, kỷ luật hành chính trong các cơ quan quản lý Nhà nước trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế được ban hành ngày 8/1/2010 bỏi UBND Tỉnh Thừa Thiên - Huế


Xem chi tiết Chỉ thị 02/2010/CT-UBND tại trang Văn bản chính phủ Nguồn

Tải văn bản gốc Chỉ thị số 02/2010/CT-UBND của UBND Tỉnh Thừa Thiên – Huế