Chỉ thị số 09/2010/CT-UBND của UBND Tỉnh Hà Tĩnh

Về việc “Xây dựng môi trường văn hóa giao thông”
Số/Ký hiệu: 09/2010/CT-UBND Người ký: Lê Văn Chất
Ngày ban hành: 27/04/2010

Ngày có hiệu lực: Chưa biết.

Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Hà Tĩnh Phân loại: Chỉ thị
Tình trạng: Có hiệu lực. Cập nhật: 22/12/2021

Chỉ thị số 09/2010/CT-UBND của UBND Tỉnh Hà Tĩnh V/v Về việc “Xây dựng môi trường văn hóa giao thông” được ban hành ngày 27/04/2010 bỏi UBND Tỉnh Hà Tĩnh


Xem chi tiết Chỉ thị 09/2010/CT-UBND tại trang Văn bản chính phủ Nguồn

Tải văn bản gốc Chỉ thị số 09/2010/CT-UBND của UBND Tỉnh Hà Tĩnh