Chỉ thị số 02/2010/CT-UBND của UBND Tỉnh Lâm Đồng

Về tăng cường công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
Số/Ký hiệu: 02/2010/CT-UBND Người ký: Huỳnh Đức Hòa
Ngày ban hành: 13/05/2010

Ngày có hiệu lực: Chưa biết.

Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Lâm Đồng Phân loại: Chỉ thị
Tình trạng: Có hiệu lực. Cập nhật: 22/12/2021

Chỉ thị số 02/2010/CT-UBND của UBND Tỉnh Lâm Đồng V/v Về tăng cường công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng được ban hành ngày 13/05/2010 bỏi UBND Tỉnh Lâm Đồng


Xem chi tiết Chỉ thị 02/2010/CT-UBND tại trang Văn bản chính phủ Nguồn

Tải văn bản gốc Chỉ thị số 02/2010/CT-UBND của UBND Tỉnh Lâm Đồng