Chỉ thị số 01/2010/CT-UBND của UBND Tỉnh Thừa Thiên – Huế

Về tiếp tục tăng cường công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, tranh chấp
Số/Ký hiệu: 01/2010/CT-UBND Người ký: Nguyễn Ngọc Thiện
Ngày ban hành: 8/1/2010

Ngày có hiệu lực: Chưa biết.

Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thừa Thiên - Huế Phân loại: Chỉ thị
Tình trạng: Có hiệu lực. Cập nhật: 22/12/2021

Chỉ thị số 01/2010/CT-UBND của UBND Tỉnh Thừa Thiên – Huế V/v Về tiếp tục tăng cường công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, tranh chấp được ban hành ngày 8/1/2010 bỏi UBND Tỉnh Thừa Thiên - Huế


Xem chi tiết Chỉ thị 01/2010/CT-UBND tại trang Văn bản chính phủ Nguồn

Tải văn bản gốc Chỉ thị số 01/2010/CT-UBND của UBND Tỉnh Thừa Thiên – Huế