Thông tư số 65/2012/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Quy định về trình tự, thủ tục cấp giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật
Số/Ký hiệu: 65/2012/TT-BNNPTNT Người ký: Bùi Bá Bổng
Ngày ban hành: 26/12/2012

Ngày có hiệu lực: Chưa biết.

Cơ quan ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Phân loại: Thông tư
Tình trạng: Có hiệu lực. Cập nhật: 22/12/2021

Thông tư số 65/2012/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn V/v Quy định về trình tự, thủ tục cấp giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật được ban hành ngày 26/12/2012 bỏi Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn


Xem chi tiết Thông tư 65/2012/TT-BNNPTNT tại trang Văn bản chính phủ Nguồn

Tải văn bản gốc Thông tư số 65/2012/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn