Thông tư số 10/2010/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Về xét tặng Giải thưởng Bông lúa vàng Việt Nam
Số/Ký hiệu: 10/2010/TT-BNNPTNT Người ký: Cao Đức Phát
Ngày ban hành: 3/3/2010

Ngày có hiệu lực: Chưa biết.

Cơ quan ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Phân loại: Thông tư
Tình trạng: Có hiệu lực. Cập nhật: 22/12/2021

Thông tư số 10/2010/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn V/v Về xét tặng Giải thưởng Bông lúa vàng Việt Nam được ban hành ngày 3/3/2010 bỏi Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn


Xem chi tiết Thông tư 10/2010/TT-BNNPTNT tại trang Văn bản chính phủ Nguồn

Tải văn bản gốc Thông tư số 10/2010/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn