Thông tư số 12/2011/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Hướng dẫn về quy trình, thủ tục đầu tư từ nguồn vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư và mua sắm, xử lý tài sản nhà nước hàng năm tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, tổ chức khoa học công nghệ và các Ban quản lý dự án thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Số/Ký hiệu: 12/2011/TT-BNNPTNT Người ký: Cao Đức Phát
Ngày ban hành: 15/03/2011

Ngày có hiệu lực: Chưa biết.

Cơ quan ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Phân loại: Thông tư
Tình trạng: Có hiệu lực. Cập nhật: 22/12/2021

Thông tư số 12/2011/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn V/v Hướng dẫn về quy trình, thủ tục đầu tư từ nguồn vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư và mua sắm, xử lý tài sản nhà nước hàng năm tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, tổ chức khoa học công nghệ và các Ban quản lý dự án thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn được ban hành ngày 15/03/2011 bỏi Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn


Xem chi tiết Thông tư 12/2011/TT-BNNPTNT tại trang Văn bản chính phủ Nguồn

Tải văn bản gốc Thông tư số 12/2011/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn