Thông tư số 20/2012/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Hướng dẫn trình tự thủ tục nghiệm thu thanh toán tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng
Số/Ký hiệu: 20/2012/TT-BNNPTNT Người ký: Cao Đức Phát
Ngày ban hành: 7/5/2012

Ngày có hiệu lực: Chưa biết.

Cơ quan ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Phân loại: Thông tư
Tình trạng: Có hiệu lực. Cập nhật: 22/12/2021

Thông tư số 20/2012/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn V/v Hướng dẫn trình tự thủ tục nghiệm thu thanh toán tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng được ban hành ngày 7/5/2012 bỏi Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn


Xem chi tiết Thông tư 20/2012/TT-BNNPTNT tại trang Văn bản chính phủ Nguồn

Tải văn bản gốc Thông tư số 20/2012/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn