Thông tư số 27/2010/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Hướng dẫn về quy trình, thủ tục đầu tư sửa chữa lớn, xây dựng nhỏ tài sản cố định hàng năm từ nguồn sự nghiệp có tính chất đầu tư tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, tổ chức khoa học công nghệ và các Ban quản lý dự án thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý
Số/Ký hiệu: 27/2010/TT-BNNPTNT Người ký: Diệp Kỉnh Tần
Ngày ban hành: 4/5/2010

Ngày có hiệu lực: Chưa biết.

Cơ quan ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Phân loại: Thông tư
Tình trạng: Có hiệu lực. Cập nhật: 22/12/2021

Thông tư số 27/2010/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn V/v Hướng dẫn về quy trình, thủ tục đầu tư sửa chữa lớn, xây dựng nhỏ tài sản cố định hàng năm từ nguồn sự nghiệp có tính chất đầu tư tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, tổ chức khoa học công nghệ và các Ban quản lý dự án thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý được ban hành ngày 4/5/2010 bỏi Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn


Xem chi tiết Thông tư 27/2010/TT-BNNPTNT tại trang Văn bản chính phủ Nguồn

Tải văn bản gốc Thông tư số 27/2010/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn