Thông tư số 27/2011/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Quy định về tiêu chí và thủ tục cấpgiấy chứng nhận kinh tế trang trại
Số/Ký hiệu: 27/2011/TT-BNNPTNT Người ký: Hồ Xuân Hùng
Ngày ban hành: 13/04/2011

Ngày có hiệu lực: Chưa biết.

Cơ quan ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Phân loại: Thông tư
Tình trạng: Có hiệu lực. Cập nhật: 22/12/2021

Thông tư số 27/2011/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn V/v Quy định về tiêu chí và thủ tục cấpgiấy chứng nhận kinh tế trang trại được ban hành ngày 13/04/2011 bỏi Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn


Xem chi tiết Thông tư 27/2011/TT-BNNPTNT tại trang Văn bản chính phủ Nguồn

Tải văn bản gốc Thông tư số 27/2011/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn