Thông tư số 59/2011/TT- BGTVT của Bộ Giao thông vận tải

Sửa đổi một số điều của Thông tư số 20/2010/TT-BGTVT ngày 30 tháng 7 năm 2010  của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về cấp, đổi, thu hồi đăng ký,  biển số xe máy chuyên dùng có tham gia giao thông đường bộ
Số/Ký hiệu: 59/2011/TT- BGTVT Người ký: Đinh La Thăng
Ngày ban hành: 5/12/2011

Ngày có hiệu lực: Chưa biết.

Cơ quan ban hành: Bộ Giao thông vận tải Phân loại: Thông tư
Tình trạng: Có hiệu lực. Cập nhật: 22/12/2021

Thông tư số 59/2011/TT- BGTVT của Bộ Giao thông vận tải V/v Sửa đổi một số điều của Thông tư số 20/2010/TT-BGTVT ngày 30 tháng 7 năm 2010  của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về cấp, đổi, thu hồi đăng ký,  biển số xe máy chuyên dùng có tham gia giao thông đường bộ được ban hành ngày 5/12/2011 bỏi Bộ Giao thông vận tải


Xem chi tiết Thông tư 59/2011/TT- BGTVT tại trang Văn bản chính phủ Nguồn

Tải văn bản gốc Thông tư số 59/2011/TT- BGTVT của Bộ Giao thông vận tải