Thông tư số 09/2011/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Quy định chi tiết lập Hồ sơ yêu cầu chỉ định thầu tư vấn
Số/Ký hiệu: 09/2011/TT-BKHĐT Người ký: Bùi Quang Vinh
Ngày ban hành: 09/07/2011

Ngày có hiệu lực: 11/01/2011

Cơ quan ban hành: Bộ Kế hoạch và Đầu tư Phân loại: Thông tư
Tình trạng: Có hiệu lực. Cập nhật: 22/12/2021

Thông tư số 09/2011/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư V/v Quy định chi tiết lập Hồ sơ yêu cầu chỉ định thầu tư vấn được ban hành ngày 09/07/2011 bỏi Bộ Kế hoạch và Đầu tư


Xem chi tiết Thông tư 09/2011/TT-BKHĐT tại trang Văn bản chính phủ Nguồn

Tải văn bản gốc Thông tư số 09/2011/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư