Thông tư số 04/2012/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Ban hành danh mục máy móc, thiết bị, phụ tùng thay thế, phương tiện  vận tải chuyên dùng, nguyên liệu, vật tư, bán thành phẩm  trong nước đã sản xuất được
Số/Ký hiệu: 04/2012/TT-BKHĐT Người ký: Bùi Quang Vinh
Ngày ban hành: 13/08/2012

Ngày có hiệu lực: 01/10/2012

Cơ quan ban hành: Bộ Kế hoạch và Đầu tư Phân loại: Thông tư
Tình trạng: Có hiệu lực. Cập nhật: 22/12/2021

Thông tư số 04/2012/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư V/v Ban hành danh mục máy móc, thiết bị, phụ tùng thay thế, phương tiện  vận tải chuyên dùng, nguyên liệu, vật tư, bán thành phẩm  trong nước đã sản xuất được được ban hành ngày 13/08/2012 bỏi Bộ Kế hoạch và Đầu tư


Xem chi tiết Thông tư 04/2012/TT-BKHĐT tại trang Văn bản chính phủ Nguồn

Tải văn bản gốc Thông tư số 04/2012/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư