Thông tư số 06/2011/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Hướng dẫn hồ sơ, trình tự, thủ tục cấp “Giấy xác nhận ưu đãi, hỗ trợ đầu tư bổ sung cho doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn theo Nghị định số 61/2010/NĐ-CP ngày 4/6/2010 của Chính phủ”
Số/Ký hiệu: 06/2011/TT-BKHĐT Người ký: Võ Hồng Phúc
Ngày ban hành: 6/4/2011

Ngày có hiệu lực: Chưa biết.

Cơ quan ban hành: Bộ Kế hoạch và Đầu tư Phân loại: Thông tư
Tình trạng: Có hiệu lực. Cập nhật: 22/12/2021

Thông tư số 06/2011/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư V/v Hướng dẫn hồ sơ, trình tự, thủ tục cấp “Giấy xác nhận ưu đãi, hỗ trợ đầu tư bổ sung cho doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn theo Nghị định số 61/2010/NĐ-CP ngày 4/6/2010 của Chính phủ” được ban hành ngày 6/4/2011 bỏi Bộ Kế hoạch và Đầu tư


Xem chi tiết Thông tư 06/2011/TT-BKHĐT tại trang Văn bản chính phủ Nguồn

Tải văn bản gốc Thông tư số 06/2011/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư