Thông tư số 01/2011/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Quy định chi tiết kiểm tra về công tác đấu thầu
Số/Ký hiệu: 01/2011/TT-BKHĐT Người ký: Võ Hồng Phúc
Ngày ban hành: 4/1/2011

Ngày có hiệu lực: Chưa biết.

Cơ quan ban hành: Bộ Kế hoạch và Đầu tư Phân loại: Thông tư
Tình trạng: Có hiệu lực. Cập nhật: 22/12/2021

Thông tư số 01/2011/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư V/v Quy định chi tiết kiểm tra về công tác đấu thầu được ban hành ngày 4/1/2011 bỏi Bộ Kế hoạch và Đầu tư


Xem chi tiết Thông tư 01/2011/TT-BKHĐT tại trang Văn bản chính phủ Nguồn

Tải văn bản gốc Thông tư số 01/2011/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư