Quyết định số 161/2007/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ

Phê duyệt Đề án "Đầu tư xây dựng trụ sở làm việc của hệ thống Ngân hàng Chính sách xã hội giai đoạn 2008 - 2012"
Số/Ký hiệu: 161/2007/QĐ-TTG Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 19/10/2007

Ngày có hiệu lực: Chưa biết.

Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ Phân loại: Quyết định
Tình trạng: Có hiệu lực. Cập nhật: 22/12/2021

Quyết định số 161/2007/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ V/v Phê duyệt Đề án "Đầu tư xây dựng trụ sở làm việc của hệ thống Ngân hàng Chính sách xã hội giai đoạn 2008 - 2012" được ban hành ngày 19/10/2007 bỏi Thủ tướng Chính phủ


Xem chi tiết Quyết định 161/2007/QĐ-TTG tại trang Văn bản chính phủ Nguồn

Tải văn bản gốc Quyết định số 161/2007/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ