Quyết định số 93/2007/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ

Ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương
Số/Ký hiệu: 93/2007/QĐ-TTG Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 22/06/2007

Ngày có hiệu lực: Chưa biết.

Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ Phân loại: Quyết định
Tình trạng: Có hiệu lực. Cập nhật: 22/12/2021

Quyết định số 93/2007/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ V/v Ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương được ban hành ngày 22/06/2007 bỏi Thủ tướng Chính phủ


Xem chi tiết Quyết định 93/2007/QĐ-TTG tại trang Văn bản chính phủ Nguồn

Tải văn bản gốc Quyết định số 93/2007/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ