Nghị quyết số 32/2007/NQ-CP của Chính phủ

Về một số giải pháp cấp bách nhằm kiềm chế tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông
Số/Ký hiệu: 32/2007/NQ-CP Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 29/06/2007

Ngày có hiệu lực: Chưa biết.

Cơ quan ban hành: Chính phủ Phân loại: Nghị quyết
Tình trạng: Có hiệu lực. Cập nhật: 22/12/2021

Nghị quyết số 32/2007/NQ-CP của Chính phủ V/v Về một số giải pháp cấp bách nhằm kiềm chế tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông được ban hành ngày 29/06/2007 bỏi Chính phủ


Xem chi tiết Nghị quyết 32/2007/NQ-CP tại trang Văn bản chính phủ Nguồn

Tải văn bản gốc Nghị quyết số 32/2007/NQ-CP của Chính phủ