Nghị quyết số 06/2007/NQ-HĐND của HĐND TP Hồ Chí Minh

Về điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2025
Số/Ký hiệu: 06/2007/NQ-HĐND Người ký: Phạm Phương Thảo
Ngày ban hành: 5/7/2007

Ngày có hiệu lực: Chưa biết.

Cơ quan ban hành: HĐND TP Hồ Chí Minh Phân loại: Nghị quyết
Tình trạng: Có hiệu lực. Cập nhật: 22/12/2021

Nghị quyết số 06/2007/NQ-HĐND của HĐND TP Hồ Chí Minh V/v Về điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2025 được ban hành ngày 5/7/2007 bỏi HĐND TP Hồ Chí Minh


Xem chi tiết Nghị quyết 06/2007/NQ-HĐND tại trang Văn bản chính phủ Nguồn

Tải văn bản gốc Nghị quyết số 06/2007/NQ-HĐND của HĐND TP Hồ Chí Minh