Nghị quyết số 34/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Định

Về tăng cường các biện pháp giảm thiểu tai nạn giao thông và chống ùn tắc giao thông trên địa bàn tỉnh Bình Định
Số/Ký hiệu: 34/2007/NQ-HĐND Người ký: Nguyễn Xuân Dương
Ngày ban hành: 19/12/2007

Ngày có hiệu lực: Chưa biết.

Cơ quan ban hành: Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Định Phân loại: Nghị quyết
Tình trạng: Có hiệu lực. Cập nhật: 22/12/2021

Nghị quyết số 34/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Định V/v Về tăng cường các biện pháp giảm thiểu tai nạn giao thông và chống ùn tắc giao thông trên địa bàn tỉnh Bình Định được ban hành ngày 19/12/2007 bỏi Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Định


Xem chi tiết Nghị quyết 34/2007/NQ-HĐND tại trang Văn bản chính phủ Nguồn

Tải văn bản gốc Nghị quyết số 34/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Định