Nghị quyết số Nghị quyết/không số của Quốc hội

Về việc cải tiến hệ thống các đơn vị hành chính
Số/Ký hiệu: Nghị quyết/không số Người ký: Xuân Thủy
Ngày ban hành: 27/12/1975

Ngày có hiệu lực: Chưa biết.

Cơ quan ban hành: Quốc hội Phân loại: Nghị quyết
Tình trạng: Có hiệu lực. Cập nhật: 22/12/2021

Nghị quyết số Nghị quyết/không số của Quốc hội V/v Về việc cải tiến hệ thống các đơn vị hành chính được ban hành ngày 27/12/1975 bỏi Quốc hội


Xem chi tiết Nghị quyết Nghị quyết/không số tại trang Văn bản chính phủ Nguồn

Tải văn bản gốc Nghị quyết số Nghị quyết/không số của Quốc hội