Nghị quyết số 16/2008/NQ-CP của Chính phủ

Về từng bước khắc phục ùn tắc giao thông tại thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh
Số/Ký hiệu: 16/2008/NQ-CP Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 31/07/2008

Ngày có hiệu lực: Chưa biết.

Cơ quan ban hành: Chính phủ Phân loại: Nghị quyết
Tình trạng: Có hiệu lực. Cập nhật: 22/12/2021

Nghị quyết số 16/2008/NQ-CP của Chính phủ V/v Về từng bước khắc phục ùn tắc giao thông tại thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh được ban hành ngày 31/07/2008 bỏi Chính phủ


Xem chi tiết Nghị quyết 16/2008/NQ-CP tại trang Văn bản chính phủ Nguồn

Tải văn bản gốc Nghị quyết số 16/2008/NQ-CP của Chính phủ