Chưa được phân loại số 01/2008/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Bình Thuận

Ban hành Quy định chính sách hỗ trợ thực hiện phổ cập giáo dục trung học cơ sở trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.
Số/Ký hiệu: 01/2008/QĐ-UBND Người ký: Huỳnh Tấn Thành
Ngày ban hành: 2/1/2008

Ngày có hiệu lực: Chưa biết.

Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Bình Thuận Phân loại: Chưa được phân loại
Tình trạng: Có hiệu lực. Cập nhật: 22/12/2021

Chưa được phân loại số 01/2008/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Bình Thuận V/v Ban hành Quy định chính sách hỗ trợ thực hiện phổ cập giáo dục trung học cơ sở trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. được ban hành ngày 2/1/2008 bỏi UBND Tỉnh Bình Thuận


Xem chi tiết Chưa được phân loại 01/2008/QĐ-UBND tại trang Văn bản chính phủ Nguồn

Tải văn bản gốc Chưa được phân loại số 01/2008/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Bình Thuận