Quyết định số 37/2012/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Bình Thuận

Về việc quy định chế độ học bổng khuyến khích học tập cho học sinh các Trường Trung học Phổ thông trên địa bàn tỉnh
Số/Ký hiệu: 37/2012/QĐ-UBND Người ký: Lê Tiến Phương
Ngày ban hành: 17/09/2012

Ngày có hiệu lực: Chưa biết.

Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Bình Thuận Phân loại: Quyết định
Tình trạng: Có hiệu lực. Cập nhật: 22/12/2021

Quyết định số 37/2012/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Bình Thuận V/v Về việc quy định chế độ học bổng khuyến khích học tập cho học sinh các Trường Trung học Phổ thông trên địa bàn tỉnh được ban hành ngày 17/09/2012 bỏi UBND Tỉnh Bình Thuận


Xem chi tiết Quyết định 37/2012/QĐ-UBND tại trang Văn bản chính phủ Nguồn

Tải văn bản gốc Quyết định số 37/2012/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Bình Thuận