Quyền xử phạt vi phạm hành chính của Kiểm lâm theo quy định hiện nay

Quyền xử phạt vi phạm hành chính của Kiểm lâm được quy định cụ thể tại Luật xử lý vi phạm hành chính 2012. Theo đó, Kiểm lâm có thể phạt cảnh cáo, phạt tiền,…đối với người vi phạm.

Kiểm lâm viên đang thi hành công vụ 

Theo quy định tại khoản 1 Điều 43 Luật xử lý vi phạm hành chính 2012, Kiểm lâm viên đang thi hành công vụ có quyền xử phạt vi phạm hành chính như sau:

– Phạt cảnh cáo;

– Phạt tiền đến 500.000 đồng.

Xem thêm: Các trường hợp không xử phạt vi phạm hành chính


Trạm trưởng Trạm Kiểm lâm

Quyền xử phạt vi phạm hành chính của Trạm trưởng Trạm Kiểm lâm được quy định cụ thể tại khoản 2 Điều 43 Luật xử lý vi phạm hành chính 2012, bao gồm:

– Phạt cảnh cáo;

– Phạt tiền đến 10.000.000 đồng;

– Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính có giá trị không vượt quá mức tiền phạt được quy định trên.

Xem thêm: Quyền xử phạt vi phạm hành chính của Cảnh sát biển

Quyền xử phạt vi phạm hành chính của Bộ đội biên phòng


Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm, Đội trưởng Đội Kiểm lâm cơ động và phòng cháy, chữa cháy rừng 

Tại khoản 3 Điều 43 Luật xử lý vi phạm hành chính 2012 có quy định về thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm, Đội trưởng Đội Kiểm lâm cơ động và phòng cháy, chữa cháy rừng như sau:

– Phạt cảnh cáo;

– Phạt tiền đến 25.000.000 đồng;

– Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính có giá trị không vượt quá 25.000.000 đồng;

– Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả sau:

+ Buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu;

+ Buộc thực hiện biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường, lây lan dịch bệnh;

+ Buộc tiêu hủy hàng hóa, vật phẩm gây hại cho sức khỏe con người, vật nuôi, cây trồng và môi trường, văn hóa phẩm có nội dung độc hại;

+ Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện vi phạm hành chính hoặc buộc nộp lại số tiền bằng trị giá tang vật, phương tiện vi phạm hành chính đã bị tiêu thụ, tẩu tán, tiêu hủy trái quy định của pháp luật;

+ Các biện pháp khắc phục hậu quả khác do Chính phủ quy định.

Xem thêm: Quyền xử phạt vi phạm hành chính của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân


Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm, Đội trưởng Đội Kiểm lâm đặc nhiệm thuộc Cục Kiểm lâm 

Theo quy định tại khoản 4 Điều 43 Luật xử lý vi phạm hành chính 2012, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm, Đội trưởng Đội Kiểm lâm đặc nhiệm thuộc Cục Kiểm lâm có quyền:

– Phạt cảnh cáo;

– Phạt tiền đến 50.000.000 đồng;

– Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính có giá trị không vượt quá 50.000.000 đồng;

– Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn;

– Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả sau:

+ Các biện pháp khắc phục hậu quả như đối với Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm, Đội trưởng Đội Kiểm lâm cơ động và phòng cháy, chữa cháy rừng;

+ Buộc tháo dỡ công trình, phần công trình xây dựng không có giấy phép hoặc xây dựng không đúng với giấy phép.

Xem thêm: Tình tiết giảm nhẹ và tăng nặng trong xử phạt vi phạm hành chính

Xác định thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính theo quy định hiện hành


Cục trưởng Cục Kiểm lâm 

Căn cứ theo khoản 5 Điều 43 Luật xử lý vi phạm hành chính 2012, Cục trưởng Cục Kiểm lâm có quyền:

– Phạt cảnh cáo;

– Phạt tiền đến 500.000.000 đồng

– Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính;

– Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn;

– Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả như đối với Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm, Đội trưởng Đội Kiểm lâm đặc nhiệm thuộc Cục Kiểm lâm.

Xem thêm: Đối tượng nào bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định hiện nay?

Các hình thức xử lý vi phạm hành chính và nguyên tắc áp dụng

Trên đây là bài tư vấn của chúng tôi gửi đến bạn đọc. Nếu bạn còn bất kỳ thắc mắc nào, bạn hãy liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ tư vấn.

Leave a Comment