Quyền xử phạt vi phạm hành chính của Cảnh sát biển

Cảnh sát biển có quyền áp dụng các biện pháp xử phạt vi phạm hành chính. Quyền xử phạt vi phạm hành chính của Cảnh sát biển theo quy định hiện nay được đưa ra như sau:

Theo quy định tại Điều 41 Luật xử lý vi phạm hành chính 2012, thẩm quyền xủa phạt vi phạm hành chính của Cảnh sát biển được xác định như sau:

Cảnh sát viên Cảnh sát biển đang thi hành công vụ 

Thẩm quyền của Cảnh sát viên Cảnh sát biển đang thi hành công vụ trong xử phạt hành chính là:

– Phạt cảnh cáo;

– Phạt tiền đến 2% mức tiền phạt tối đa đối với lĩnh vực tương ứng nhưng không quá 1.500.000 đồng.

Xem thêm: Các hình thức xử lý vi phạm hành chính và nguyên tắc áp dụng


Tổ trưởng Tổ nghiệp vụ Cảnh sát biển 

Đối với việc xử phạt vi phạm hành chính, Tổ trưởng Tổ nghiệp vụ Cảnh sát biển có quyền:

– Phạt cảnh cáo;

– Phạt tiền đến 5% mức tiền phạt tối đa đối với lĩnh vực tương ứng nhưng không quá 5.000.000 đồng.

Xem thêm: Các hình thức xử lý vi phạm hành chính và nguyên tắc áp dụng

Đối tượng nào bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định hiện nay?


Đội trưởng Đội nghiệp vụ Cảnh sát biển, Trạm trưởng Trạm Cảnh sát biển 

Khoản 3 Điều 41 Luật xử lý vi phạm hành chính 2012 quy định quyền của Đội trưởng Đội nghiệp vụ Cảnh sát biển, Trạm trưởng Trạm Cảnh sát biển gồm:

– Phạt cảnh cáo;

– Phạt tiền đến 10% mức tiền phạt tối đa đối với lĩnh vực tương ứng nhưng không quá 10.000.000 đồng;

– Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả sau:

+ Buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu;

+ Buộc thực hiện biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường, lây lan dịch bệnh;

+ Buộc tiêu hủy hàng hóa, vật phẩm gây hại cho sức khỏe con người, vật nuôi, cây trồng và môi trường, văn hóa phẩm có nội dung độc hại.

Xem thêm: Biện pháp khắc phục hậu quả trong xử lý vi phạm hành chính

Quyền xử phạt vi phạm hành chính của Công an nhân dân


Hải đội trưởng Hải đội Cảnh sát biển 

Quyền xử phạt vi phạm hành chính của Hải đội trưởng Hải đội Cảnh sát biển bao gồm:

– Phạt cảnh cáo;

– Phạt tiền đến 20% mức tiền phạt tối đa đối với lĩnh vực tương ứng quy định tại Điều 24 của Luật này nhưng không quá 25.000.000 đồng;

– Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính có giá trị không vượt quá mức tiền phạt được quy định trên;

– Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả sau:

+ Biện pháp khắc phục hậu quả thuộc thẩm quyền áp dụng của Đội trưởng Đội nghiệp vụ Cảnh sát biển, Trạm trưởng Trạm Cảnh sát biển;

+ Buộc đưa ra khỏi lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam hoặc tái xuất hàng hoá, vật phẩm, phương tiện;

+ Các biện pháp khắc phục hậu quả khác do Chính phủ quy định.

Xem thêm: Quyền xử phạt vi phạm hành chính của Bộ đội biên phòng


Hải đoàn trưởng Hải đoàn Cảnh sát biển

Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của Hải đoàn trưởng Hải đoàn Cảnh sát biển bao gồm:

– Phạt cảnh cáo;

– Phạt tiền đến 30% mức tiền phạt tối đa đối với lĩnh vực tương ứng nhưng không quá 50.000.000 đồng;

– Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính có giá trị không vượt quá mức tiền phạt được quy định trên;

– Áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả như đối với Hải đội trưởng Hải đội Cảnh sát biển.

Xem thêm: Quyền xử phạt vi phạm hành chính của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân


Chỉ huy trưởng Vùng Cảnh sát biển 

Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của Chỉ huy trưởng Vùng Cảnh sát biển được quy định như sau:

– Phạt cảnh cáo;

– Phạt tiền đến 50% mức tiền phạt tối đa đối với lĩnh vực tương ứng nhưng không quá 100.000.000 đồng;

– Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính có giá trị không vượt quá mức tiền phạt được quy định trên;

– Áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả như đối với Hải đội trưởng Hải đội Cảnh sát biển.

Xem thêm: Tình tiết giảm nhẹ và tăng nặng trong xử phạt vi phạm hành chính


Cục trưởng Cục Cảnh sát biển 

Theo quy định tại khoản 7 Điều 41 Luật xử lý vi phạm hành chính 2012, Cục trưởng Cục Cảnh sát biển có quyền:

– Phạt cảnh cáo;

– Phạt tiền đến mức tối đa đối với lĩnh vực tương ứng quy định tại Điều 24 của Luật này;

– Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn;

– Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính;

– Áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả như đối với Hải đội trưởng Hải đội Cảnh sát biển.

Xem thêm: Thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán

Trên đây là bài tư vấn của chúng tôi gửi đến bạn đọc. Nếu bạn còn bất kỳ thắc mắc nào, bạn hãy liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ giải đáp.

Leave a Comment