Thông tư số 61/2011/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải

Quy định về nhân viên hàng không, cơ sở đào tạo huấn luyện nghiệp vụ nhân viên hàng không và cơ sở đánh giá trình độ tiếng Anh nhân viên hàng không
Số/Ký hiệu: 61/2011/TT-BGTVT Người ký: Đinh La Thăng
Ngày ban hành: 21/12/2011

Ngày có hiệu lực: Chưa biết.

Cơ quan ban hành: Bộ Giao thông vận tải Phân loại: Thông tư
Tình trạng: Có hiệu lực. Cập nhật: 22/12/2021

Thông tư số 61/2011/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải V/v Quy định về nhân viên hàng không, cơ sở đào tạo huấn luyện nghiệp vụ nhân viên hàng không và cơ sở đánh giá trình độ tiếng Anh nhân viên hàng không được ban hành ngày 21/12/2011 bỏi Bộ Giao thông vận tải


Xem chi tiết Thông tư 61/2011/TT-BGTVT tại trang Văn bản chính phủ Nguồn

Tải văn bản gốc Thông tư số 61/2011/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải