Thông tư số 69/2011/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải

Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ công ích hoa tiêu hàng hải
Số/Ký hiệu: 69/2011/TT-BGTVT Người ký: Đinh La Thăng
Ngày ban hành: 30/12/2011

Ngày có hiệu lực: Chưa biết.

Cơ quan ban hành: Bộ Giao thông vận tải Phân loại: Thông tư
Tình trạng: Có hiệu lực. Cập nhật: 22/12/2021

Thông tư số 69/2011/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải V/v Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ công ích hoa tiêu hàng hải được ban hành ngày 30/12/2011 bỏi Bộ Giao thông vận tải


Xem chi tiết Thông tư 69/2011/TT-BGTVT tại trang Văn bản chính phủ Nguồn

Tải văn bản gốc Thông tư số 69/2011/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải