Thông tư số 16/2011/TT-BTP của Bộ Tư pháp

Quy định về phân cấp và uỷ quyền thực hiện nhiệm vụ quản lý tài chính, tài sản nhà nước trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ Tư pháp
Số/Ký hiệu: 16/2011/TT-BTP Người ký: Hà Hùng Cường
Ngày ban hành: 28/09/2011

Ngày có hiệu lực: 15/11/2011

Cơ quan ban hành: Bộ Tư pháp Phân loại: Thông tư
Tình trạng: Có hiệu lực. Cập nhật: 22/12/2021

Thông tư số 16/2011/TT-BTP của Bộ Tư pháp V/v Quy định về phân cấp và uỷ quyền thực hiện nhiệm vụ quản lý tài chính, tài sản nhà nước trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ Tư pháp được ban hành ngày 28/09/2011 bỏi Bộ Tư pháp


Xem chi tiết Thông tư 16/2011/TT-BTP tại trang Văn bản chính phủ Nguồn

Tải văn bản gốc Thông tư số 16/2011/TT-BTP của Bộ Tư pháp