Thông tư số 09/2012/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Ban hành Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy
Số/Ký hiệu: 09/2012/TT-BGDĐT Người ký: Bùi Văn Ga
Ngày ban hành: 5/3/2012

Ngày có hiệu lực: Chưa biết.

Cơ quan ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo Phân loại: Thông tư
Tình trạng: Có hiệu lực. Cập nhật: 22/12/2021

Thông tư số 09/2012/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo V/v Ban hành Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy được ban hành ngày 5/3/2012 bỏi Bộ Giáo dục và Đào tạo


Xem chi tiết Thông tư 09/2012/TT-BGDĐT tại trang Văn bản chính phủ Nguồn

Tải văn bản gốc Thông tư số 09/2012/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo