Thông tư số 47/2012/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Ban hành Quy chế công nhận trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học đạt chuẩn quốc gia
Số/Ký hiệu: 47/2012/TT-BGDĐT Người ký: Nguyễn Vinh Hiển
Ngày ban hành: 7/12/2012

Ngày có hiệu lực: Chưa biết.

Cơ quan ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo Phân loại: Thông tư
Tình trạng: Có hiệu lực. Cập nhật: 22/12/2021

Thông tư số 47/2012/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo V/v Ban hành Quy chế công nhận trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học đạt chuẩn quốc gia được ban hành ngày 7/12/2012 bỏi Bộ Giáo dục và Đào tạo


Xem chi tiết Thông tư 47/2012/TT-BGDĐT tại trang Văn bản chính phủ Nguồn

Tải văn bản gốc Thông tư số 47/2012/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo