Thông tư số 52/2012/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Ban hành Điều lệ hội thi giáo viên làm tổng phụ trách Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh giỏi
Số/Ký hiệu: 52/2012/TT-BGDĐT Người ký: Nguyễn Vinh Hiển
Ngày ban hành: 19/12/2012

Ngày có hiệu lực: Chưa biết.

Cơ quan ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo Phân loại: Thông tư
Tình trạng: Có hiệu lực. Cập nhật: 22/12/2021

Thông tư số 52/2012/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo V/v Ban hành Điều lệ hội thi giáo viên làm tổng phụ trách Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh giỏi được ban hành ngày 19/12/2012 bỏi Bộ Giáo dục và Đào tạo


Xem chi tiết Thông tư 52/2012/TT-BGDĐT tại trang Văn bản chính phủ Nguồn

Tải văn bản gốc Thông tư số 52/2012/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo