Nghị quyết số 12/2008/NQLT-BGDĐT-TWĐTN của Bộ Giáo dục và Đào tạo-Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản HCM

Về tăng cường công tác giáo dục toàn diện học sinh, sinh viên và xây dựng tổ chức Đoàn, Hội, Đội trong nhà trường giai đoạn 2008 – 2012
Số/Ký hiệu: 12/2008/NQLT-BGDĐT-TWĐTN Người ký: Phạm Vũ Luận, Lâm Phương Thanh
Ngày ban hành: 28/03/2008

Ngày có hiệu lực: Chưa biết.

Cơ quan ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo-Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản HCM Phân loại: Nghị quyết
Tình trạng: Có hiệu lực. Cập nhật: 22/12/2021

Nghị quyết số 12/2008/NQLT-BGDĐT-TWĐTN của Bộ Giáo dục và Đào tạo-Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản HCM V/v Về tăng cường công tác giáo dục toàn diện học sinh, sinh viên và xây dựng tổ chức Đoàn, Hội, Đội trong nhà trường giai đoạn 2008 – 2012 được ban hành ngày 28/03/2008 bỏi Bộ Giáo dục và Đào tạo-Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản HCM


Xem chi tiết Nghị quyết 12/2008/NQLT-BGDĐT-TWĐTN tại trang Văn bản chính phủ Nguồn

Tải văn bản gốc Nghị quyết số 12/2008/NQLT-BGDĐT-TWĐTN của Bộ Giáo dục và Đào tạo-Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản HCM