Luật số 55/2005/QH11 của Quốc hội

Luật Phòng, chống tham nhũng
Số/Ký hiệu: 55/2005/QH11 Người ký: Nguyễn Văn An
Ngày ban hành: 9/12/2005

Ngày có hiệu lực: Chưa biết.

Cơ quan ban hành: Quốc hội Phân loại: Luật
Tình trạng: Có hiệu lực. Cập nhật: 22/12/2021

Luật số 55/2005/QH11 của Quốc hội V/v Luật Phòng, chống tham nhũng được ban hành ngày 9/12/2005 bỏi Quốc hội


Xem chi tiết Luật 55/2005/QH11 tại trang Văn bản chính phủ Nguồn

Tải văn bản gốc Luật số 55/2005/QH11 của Quốc hội