Luật số 44/2009/QH12 của Quốc hội

LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT GIÁO DỤC
Số/Ký hiệu: 44/2009/QH12 Người ký: Nguyễn Phú Trọng
Ngày ban hành: 4/12/2009

Ngày có hiệu lực: Chưa biết.

Cơ quan ban hành: Quốc hội Phân loại: Luật
Tình trạng: Có hiệu lực. Cập nhật: 22/12/2021

Luật số 44/2009/QH12 của Quốc hội V/v LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT GIÁO DỤC được ban hành ngày 4/12/2009 bỏi Quốc hội


Xem chi tiết Luật 44/2009/QH12 tại trang Văn bản chính phủ Nguồn

Tải văn bản gốc Luật số 44/2009/QH12 của Quốc hội