Luật số 66/2006/QH11 của Quốc hội

Luật Hàng không dân dụng Việt Nam
Số/Ký hiệu: 66/2006/QH11 Người ký: Nguyễn Phú Trọng
Ngày ban hành: 12/7/2006

Ngày có hiệu lực: Chưa biết.

Cơ quan ban hành: Quốc hội Phân loại: Luật
Tình trạng: Có hiệu lực. Cập nhật: 22/12/2021

Luật số 66/2006/QH11 của Quốc hội V/v Luật Hàng không dân dụng Việt Nam được ban hành ngày 12/7/2006 bỏi Quốc hội


Xem chi tiết Luật 66/2006/QH11 tại trang Văn bản chính phủ Nguồn

Tải văn bản gốc Luật số 66/2006/QH11 của Quốc hội