Luật số 23/2004/QH11 của Quốc hội

Luật Giao thông đường thủy nội địa
Số/Ký hiệu: 23/2004/QH11 Người ký: Nguyễn Văn An
Ngày ban hành: 24/06/2004

Ngày có hiệu lực: Chưa biết.

Cơ quan ban hành: Quốc hội Phân loại: Luật
Tình trạng: Có hiệu lực. Cập nhật: 22/12/2021

Luật số 23/2004/QH11 của Quốc hội V/v Luật Giao thông đường thủy nội địa được ban hành ngày 24/06/2004 bỏi Quốc hội


Xem chi tiết Luật 23/2004/QH11 tại trang Văn bản chính phủ Nguồn

Tải văn bản gốc Luật số 23/2004/QH11 của Quốc hội