Luật số 08/2012/QH13 của Quốc hội

LUẬT GIÁO DỤC ĐẠI HỌC
Số/Ký hiệu: 08/2012/QH13 Người ký: Nguyễn Sinh Hùng
Ngày ban hành: 18/06/2012

Ngày có hiệu lực: 01/01/2013

Cơ quan ban hành: Quốc hội Phân loại: Luật
Tình trạng: Có hiệu lực. Cập nhật: 22/12/2021

Luật số 08/2012/QH13 của Quốc hội V/v LUẬT GIÁO DỤC ĐẠI HỌC được ban hành ngày 18/06/2012 bỏi Quốc hội


Xem chi tiết Luật 08/2012/QH13 tại trang Văn bản chính phủ Nguồn

Tải văn bản gốc Luật số 08/2012/QH13 của Quốc hội