Chỉ thị số 26/CT-TTG của Thủ tướng Chính phủ

Chỉ thị về việc nghiêm cấm dùng công quỹ làm quà biếu và chiêu đãi khách sai quy định
Số/Ký hiệu: 26/CT-TTG Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 1/8/2006

Ngày có hiệu lực: Chưa biết.

Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ Phân loại: Chỉ thị
Tình trạng: Có hiệu lực. Cập nhật: 22/12/2021

Chỉ thị số 26/CT-TTG của Thủ tướng Chính phủ V/v Chỉ thị về việc nghiêm cấm dùng công quỹ làm quà biếu và chiêu đãi khách sai quy định được ban hành ngày 1/8/2006 bỏi Thủ tướng Chính phủ


Xem chi tiết Chỉ thị 26/CT-TTG tại trang Văn bản chính phủ Nguồn

Tải văn bản gốc Chỉ thị số 26/CT-TTG của Thủ tướng Chính phủ