Chỉ thị số 17/2011/CT-UBND của UBND TP Hồ Chí Minh

Về tổ chức các kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm học 2010 - 2011 và công tác tuyển sinh đầu cấp phổ thông năm học 2011 - 2012 tại thành phố Hồ Chí Minh
Số/Ký hiệu: 17/2011/CT-UBND Người ký: Hứa Ngọc Thuận
Ngày ban hành: 17/05/2011

Ngày có hiệu lực: Chưa biết.

Cơ quan ban hành: UBND TP Hồ Chí Minh Phân loại: Chỉ thị
Tình trạng: Có hiệu lực. Cập nhật: 22/12/2021

Chỉ thị số 17/2011/CT-UBND của UBND TP Hồ Chí Minh V/v Về tổ chức các kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm học 2010 - 2011 và công tác tuyển sinh đầu cấp phổ thông năm học 2011 - 2012 tại thành phố Hồ Chí Minh được ban hành ngày 17/05/2011 bỏi UBND TP Hồ Chí Minh


Xem chi tiết Chỉ thị 17/2011/CT-UBND tại trang Văn bản chính phủ Nguồn

Tải văn bản gốc Chỉ thị số 17/2011/CT-UBND của UBND TP Hồ Chí Minh