Chỉ thị số 12/CT-UBND của UBND Tỉnh Hà Tĩnh

Về việc tăng cường chỉ đạo công tác tổ chức thi tốt nghiệp THPT và BTTHPT năm học 2008-2009
Số/Ký hiệu: 12/CT-UBND Người ký: Hà Văn Thạch
Ngày ban hành: 14/05/2009

Ngày có hiệu lực: Chưa biết.

Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Hà Tĩnh Phân loại: Chỉ thị
Tình trạng: Có hiệu lực. Cập nhật: 22/12/2021

Chỉ thị số 12/CT-UBND của UBND Tỉnh Hà Tĩnh V/v Về việc tăng cường chỉ đạo công tác tổ chức thi tốt nghiệp THPT và BTTHPT năm học 2008-2009 được ban hành ngày 14/05/2009 bỏi UBND Tỉnh Hà Tĩnh


Xem chi tiết Chỉ thị 12/CT-UBND tại trang Văn bản chính phủ Nguồn

Tải văn bản gốc Chỉ thị số 12/CT-UBND của UBND Tỉnh Hà Tĩnh