Quyết định số 06/2010/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Thừa Thiên – Huế

Về việc ban hành Quy định đảm bảo thông tin liên lạc giữa các tàu đánh bắt hải sản trên biển với các cơ quan quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
Số/Ký hiệu: 06/2010/QĐ-UBND Người ký: Nguyễn Thị Thúy Hòa
Ngày ban hành: 28/01/2010

Ngày có hiệu lực: Chưa biết.

Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thừa Thiên - Huế Phân loại: Quyết định
Tình trạng: Có hiệu lực. Cập nhật: 22/12/2021

Quyết định số 06/2010/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Thừa Thiên – Huế V/v Về việc ban hành Quy định đảm bảo thông tin liên lạc giữa các tàu đánh bắt hải sản trên biển với các cơ quan quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế được ban hành ngày 28/01/2010 bỏi UBND Tỉnh Thừa Thiên - Huế


Xem chi tiết Quyết định 06/2010/QĐ-UBND tại trang Văn bản chính phủ Nguồn

Tải văn bản gốc Quyết định số 06/2010/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Thừa Thiên – Huế