Quyết định số 32/2011/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Thừa Thiên – Huế

Về việc phê duyệt Đề án “Đẩy mạnh công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2011 - 2015”
Số/Ký hiệu: 32/2011/QĐ-UBND Người ký: Ngô Hòa
Ngày ban hành: 9/9/2011

Ngày có hiệu lực: Chưa biết.

Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thừa Thiên - Huế Phân loại: Quyết định
Tình trạng: Có hiệu lực. Cập nhật: 22/12/2021

Quyết định số 32/2011/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Thừa Thiên – Huế V/v Về việc phê duyệt Đề án “Đẩy mạnh công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2011 - 2015” được ban hành ngày 9/9/2011 bỏi UBND Tỉnh Thừa Thiên - Huế


Xem chi tiết Quyết định 32/2011/QĐ-UBND tại trang Văn bản chính phủ Nguồn

Tải văn bản gốc Quyết định số 32/2011/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Thừa Thiên – Huế